BEZPEČNÁ RODINA

- ŠANCE PRO BUDOUCNOST -

Veřejná sbírka na podporu ohrožených dětí

Veřejná sbírka

V Centru pro ohroženou rodinu pracujeme se sociálně ohroženými rodinami z Brna a blízkého okolí, které se ocitají v obtížné životní situaci, ve které si sami neumí poradit.

Každý má právo na to vyrůstat ve fungující rodině s pocitem bezpečí. V životě mohou ale nastat situace, kdy je tento stav ohrožen a dětem doma není dobře. Mnohdy se jedná o problémy se zabezpečením základních potřeb (bydlení, péče o zdraví, strava, základní materiální věci, ale i vztahové a komunikační problémy v rodině, zapojení členů rodiny do jejího fungování ...) a to vlivem např. z důvodu ztráty člena rodiny, dlouhodobé nemoci, výpadku příjmu, nerozvinutých nebo chybějících sociálních kompetencí aj. Bez pomoci se rodiny často dostávají velmi rychle do potíží, které mohou vést až k odebrání dítěte z domova.

Věříme, že když tyto rodiny podpoříme a naučíme je se opět postavit na vlastní nohy, dokážou se o sebe v budoucnu postarat. Potřebují k sobě někoho, kdo jim důvěřuje a provede nelehkou cestou lemovanou mnoha překážkami. Ten někdo, jsou naši sociální pracovníci, kteří s rodinou dlouhodobě pracují a pomáhají stabilizovat situaci ohrožených rodin a jejich dětí.

Sociální pracovník pomáhá v rodině:

 • zapojovat děti do rozhodovacích procesů, které se jich týkají
 • navazovat a prohlubovat vztah mezi rodiči a dětmi
 • nastavit pravidla fungování v rodině a společnosti
 • stabilizovat finanční situaci v rodině
 • zlepšovat prospěch dítěte ve škole a jeho docházku, domluvit doučování a získat zpětnou vazbu ze školy o prospěchu dítěte
 • zajistit naplňování volného času dětí rozvojovými aktivitami, zájmy a koníčky

Přispěním do veřejné sbírky organizace Ratolest Brno, z.s. se můžete spolu s námi podílet na pomoci dalším 12 ohroženým dětem a jejich rodinám, kteří čekají v pořadníku, a to skrze práci sociálního pracovníka.

Pomozte společně s námi dětem, mladým lidem a rodinám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci zasláním finančního daru do veřejné sbírky „Bezpečná rodina – šance pro budoucnost“.

Nakládání s finančními prostředky z veřejné sbírky kontroluje každoročně Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ratolest Brno

RATOLEST BRNO, z.s
. je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1995. Již 23 let funguje v Brně a jeho nejbližším okolí a poskytuje dětem, mladým lidem i celým rodinám v obtížné životní situaci sociální a preventivní služby

Poslání

Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

Vize

Patříme mezi nejvýznamnější poskytovatele sociálních služeb v Brně. Poskytujeme služby s jasným pozitivním dopadem na kvalitu života našich klientů.

Své služby nabízíme:

  • dětem a mládeži nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci a jejich rodinám,
  • dobrovolníkům a zájemcům o dobrovolnictví,
  • neziskovým organizacím, které pracují nebo mají zájem o spolupráci s dobrovolníky.

Principy poskytování služeb Ratolesti Brno

  • Rovnost – spolek poskytuje své služby všem z dané cílové skupiny bez ohledu na rozdíly pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.
  • Důvěrnost – veškeré osobní a citlivé údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případně bez jeho vědomí, jestliže je zařízení povinno je poskytnout.
  • Otevřenost – klienti mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám – nabídce, problémům.
  • Respekt – pracovníci respektují volbu klienta při řešení jeho problémové situace.
  • Bezplatnost – naše služby jsou poskytovány zcela zdarma.

Jak podpořit

Podpořit v naší práci nás můžete:
Zasláním daru na sbírkový účet 2400542473/2010
Pomocí darovacího formuláře na portálu darujme.cz
 
Terezka bydlela s maminkou v azylovém domě. Kvůli matčině závislosti na alkoholu přišly o bydlení. Terezce hrozila ústavní péče. Díky sociální pracovnici se podařilo vytvořit zázemí u babičky, kde může Terezka vyrůstat jako spokojené dítě.

Video si můžete prohlédnout ZDE.

Terezka

Terezka

Petřík a jeho maminka byli doporučeni do Ratolesti Brno sociálními pracovnicemi OSPOD. Důvodem bylo nepřiměřené trestání Petříka. Během intenzivní práce maminky a sociální pracovnice se podařilo najít jiné způsoby řešení, které jsou více ponaučením než trestem. Díky tomu se Petřík dokáže více soustředit na školu a atmosféra doma se proměnila k lepšímu.

Video si můžete prohlédnout ZDE.

Petřík

Petřík

KONTAKT

RATOLEST BRNO, z.s.
třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno
Mapa
Tel.: +420 545 243 839
Mobil: +420 773 826 837
E-mail: ratolest@ratolest.cz
IČO: 653 48 893
Nejsme plátci DPH.
Účet veřejné sbírky: Fio banka, a.s. 2400542473 / 2010
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 4200316008 / 6800
Dárcovský účet: Fio banka, a.s. 2400267002 / 2010

PODPOŘILI NÁS

Děkujeme našim partnerům za pomoc a podporu s realizací veřejné sbírky:

Kde najdete umístěné kasičky?
Knihkupectví Academia

nám. Svobody 13, Brno

Knihkupectví galerie Světlo

Kounicova 272/15, Brno

TOBOGA Bongo Brno

Pražákova 51, Brno